Žehnání věžních hodin

Bože věčný, ty jsi bez začátku a bez konce, jsi dřív, než začal čas

a žiješ navěky. Ty jsi původce všeho tvorstva. Tys hvězdám vymezil

dráhy   a také člověku jsi určil čas, aby prošel touto zemí a dosáhl

své touhy po věčnosti, kterou jsi vložil do lidského srdce a kterou

jen ty můžeš naplnit.

Posiluj nás, abychom ochotně plnili tvou vůli a dej nám vše, co

potřebujeme, aby náš život přinášel trvalý užitek, abychom

došli k tobě, který žiješ navěky.

Amen.

Napsat komentář