Žehnání vánočního stromu

Bože Otče, blíží se slavnost narození tvého Syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět. Ať nám i všem, kdo nás navštíví, tento vánoční strom po celý vánoční čas  připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru.

S touhou tě prosíme, ať tyto vzácné dary vstoupí pod střechy všech příbytků v naší obci (našem městě) i do srdcí všech, kdo pod nimi přebývají.

Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho Pána. Amen.

 

Nebo:

 

Ježíši Kriste, Světlo světa, tys přišel, aby byl skrze tebe každý člověk  zachráněn, každý usmířen; Ano, ty nás znáš takové, jací jsme, se všemi našimi slabostmi. Pomoz nám, abychom dokázali Tvoji lásku opětovat.

Otevři naše srdce, aby nastaly Vánoce v nás, abys Ty byl v nás živý. Daruj nám hlubokou radost z tvého narození a dej, abychom žili v jistotě, že nás nikdy neopustíš. Amen.

Napsat komentář