Žehnání porodního oddělení

Požehnání  koledníkům tříkrálové sbírky

 

Bože, ty jsi vedl mudrce světlem hvězdy

a chránil je,když neúnavně hledali nově narozeného Krále světa,

tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi nám poslal.

Prosíme tě, o požehnání také pro tyto tvé vyslance:

veď je a ochraňuj svou mocí na jejich cestě k lidem.

Ať jejich příchod otevírá  lidská srdce

pro tvé radostné poselství i pro účast na pomáhající lásce.

Ať s nimi vstoupí do lidských příbytků tvůj pokoj

a na všech, kdo je přijmou ať spočine tvé požehnání

jako odměna jejich štědrosti.

Také těmto svým vyslancům odměň jejich námahu radostí,

že mohou užitečně pomáhat církvi v její službě lidem.

Amen.

 

Žehnání nové ho porodního oddělení

Bože, Stvořiteli všech lidí,

Tvůj Syn se mocí Ducha svatého stal člověkem  z  Marie Panny.

Tak posvětil každý lidský život od jeho počátku.

Pohlédni na nás zde shromážděné ve tvém jménu v tomto domě.

Kéž tvoje požehnání a tvá milost spočine na těch,

kdo zde budou hledat pomoc, i na těch,  kdo zde budou pracovat.

Ať zármutek žen, pro které nastane jejich hodina,

se vždy promění v radost, že přišel na svět nový člověk.

Ať tuto radost zakusí i ti, kdo k tomu budou pomáhat.

A všem dej poznat pravdivost svých slov:

„Cokoli jste učinili pro jednoho mých nejmenších, pro mne jste to učinili.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *