Zacheus

Zacheus byl bohatý spolupracovník nenáviděných římských okupantů, sdíral vlastní lid a byl z těch, kteří se pro svoji špatnou pověst nemohli k Mistrovi ani přiblížit. Když Ježíš přicházel, neudělal vrchnímu celníkovi nikdo místo. Protože byl malé postavy, nic by neviděl. Neměl jinou možnost, než vylézt na strom. Ale Zacheus nejen, že byl malý, ale byl také osamocený, nikdo ho neměl rád, neměl žádné přátele.

Přichází Ježíš a stane se, co nikdo nečekal, nejméně Zacheus. Ježíš se pozve právě k němu do jeho domu. Veřejně se k němu hlásí jako přítel. Nic nedbá na kritiku davu, který ho nejprve vítal, ale teď křičí: Vešel k hříšníkovi jako host!

Slyšme Ježíšovo slovo, kterým se obrátil na Zachea, ale kterým se obrací také na každého z nás: Otevři mi bránu svého srdce. Dnes musím zůstat v tvém domě. Pán si přeje přijít do tvého domu, přebývat denně v tvém životě: studiu a pracovních začátcích, přátelství, citech, plánech a snech. Jak se těší z toho, když se Mu v modlitbě toto všechno přináší! Jak jen si přeje, aby Jeho Slovo promlouvalo do každého tvého dne a aby se Jeho evangelium stalo tvým a bylo ti „navigátorem“ na životních cestách! Když tě žádá, aby směl vstoupit do tvého domu, jako to chtěl po Zacheovi, oslovuje tě jménem. Nás všechny volá jménem.

Napsat komentář