Petrů Mons. Vladimír 6.10.1920 – 15.5. 2002

         Narodil se 6. 10. 1920 v Senici na Hané, na kněze byl vysvěcen 29. 7. 1945 v Brně. Jako kněz působil ve farnostech Loděnice, Pavlov u Mikulova, Klentnice, Račice, Dolní Dunajovice, Radešínská Svratka, Brno-Židenice a od 1. 11. 1978 v Domašově, do r. 1996 byl navíc děkanem rosickým. Zemřel 15. 5. 2002 v Novém Městě na Moravě, pohřben 25. 5. 2002 v Radešínské Svratce. Byl v SMC.

 

Při oslavě jeho 75. narozenin jsem se pozeptal, jaká byla jeho cesta ke kněžství. Začal vyprávět: Můj tatínek měl hospodu a já jsem chtěl být muzikantem, hrál jsem na housle. Tatínek do kostela chodil, ale ke svátostem ne. Když však onemocněl na rakovinu a cítil, že se blíží čas jeho odchodu, nechal si zavolat pana faráře a velmi zbožně přijal svátosti. Pak prohlásil: „Toto je nejšťastnější den mého života.“ Když jsem to slyšel, řekl jsem si: Jestliže kněz může někoho udělat šťastným dokonce tváří tvář smrti, nebudu muzikantem, ale budu knězem!

Napsat komentář