Interviev s Třemi králi

  Ne každý den dostane někdo k mikrofonu tři krále. Našemu reportérovi se to podařilo. Zde je interview s Kašparem, Melicharem a Baltazarem.   Otázka: Milí svatí Tři Králové, vy jste byli přitom, jak to všechno v Betlémě začalo.   Kašpar: Sledovali jsme hvězdu a to se nám vyplatilo. Mohli jsme se setkat s Božím Synem, kterého Otec daroval lidem a odevzdat mu své dary. Nikdy nepřestaneme lidem vyprávět. o tomto úžasném a vzácném setkání. […]

Několik slov ke světelnému průvodu 8. prosince

Je hezké nést světélko, zvlášť pro děti to může být zajímavý zážitek. Nejde však pouze o nějaký lampionový průvod. Plamínek v našich rukou má připomínat jakoby ohnivé jazyky, které se usadily nad hlavami apoštolů a P. Marie jako vnější znamení sestoupení Ducha Svatého na každého z nich. Pro nás tedy ten plamínek v našich rukou může být vyjádřením otevřenosti Duchu Svatému a touhy, aby láska Boží nás proměnila a obnovila. Je také připomínkou poslání nést plamen víry, naděje […]

Stín Otce

Spisovatel Jan Dobraczynski nazval svatého Josefa v už zmíněném románu „stínem Otce“. Možná nám to připomene stínovou vládu a stínové ministry, kteří jsou v opozici a nabízí v mediích svoje řešení, ovšem bez rizika, že by nesli důsledky. Spíš to připomíná stínohru s různými scénkami, kde se vytváří pro diváka iluze něčeho, co ve skutečnosti není. Ale jestliže je možné nazvat svatého Josefa stínem Otce, pak to vychází ze skutečnosti, že stín  věrně sleduje každý  pohyb toho, komu patří […]

Svatý Josef

Když chtěl Bůh vstoupit do lidských dějin, zvolil cestu, jakou  přichází  na  svět  každý  člověk. Tak se stalo, že to všechno, co  chtěl  Bůh  dát  lidem, bylo obsaženo v tom nepatrném  lidském  tvorečku,  kterého  nosila  Panna Maria pod srdcem.  A tehdy došlo ke zvěstování Josefovi: „Neboj se vzít k sobě svou manželku Marii.“ Tak se stal Josef ochráncem a strážcem toho nejcennějšího. Nevíme, kolik z toho chápal, zda si uvědomoval celý dosah své odpovědnosti, ale […]

Volnost – rovnost –bratrství

Připomínáme si v těchto dnech, co se v okolních polích odehrálo před více než dvěma sty léty: desetitisíce padlých, především mladých lidí během několika hodin, znásilněné ženy, vypálené lidské příbytky, obyvatelé připravení o majetek i zásoby potravin na prahu zimy, provízoní lazarety se sténajícími a umírajícími zraněnými a zmrzačenými lidmi a potoky slz pozůstalých oplakávajících svoje blízké – to je rub oslavovaného vítězství jistě schopného vojevůdce Napoleona, který svými dobývačnými válkami postupně ovládl skoro celou Evropu. Přitom […]

Otče náš

V moderní době jsme si uchvátili pro sebe svůj kapitál, svět. Obrátili jsme se zády k Otci, pokoušeli jsme se na něho zapomenout a pak jsme v něm podle bajky o Oidipově komplexu viděli nebezpečné „nadjá“, které ohrožuje naši svobodu a od kterého se musíme osvobozovat. A dovedli jsme si to i zdůvodnit: Nakonec modlitba je přece nesmysl, svět je svázán přírodními zákony a Bůh nemůže mít prostor do nich zasahovat. Vypadalo to, že člověk má všechnu moc […]

Ordinace Boží

Byl jsem navštívit v nemocnici jednoho pacienta a zastavil jsem se v nemocniční kapli. Při pohledu na kříž jsem si připomněl, Ježíš se ve vrcholném okamžiku svého utrpení ukryl v Otcově náručí: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svou duši.“ Tato kaple je vlastně taková ordinace Boží. Položil otázku, jací lidé zde hledají pomoc? Nestane-li se zázrak „Otče, je-li možné, odejmi ode mne tento kalich, ale ne jak já chci, ale jak chceš ty“ Lidé vyššího věku – smíření […]

Zacheus

Zacheus byl bohatý spolupracovník nenáviděných římských okupantů, sdíral vlastní lid a byl z těch, kteří se pro svoji špatnou pověst nemohli k Mistrovi ani přiblížit. Když Ježíš přicházel, neudělal vrchnímu celníkovi nikdo místo. Protože byl malé postavy, nic by neviděl. Neměl jinou možnost, než vylézt na strom. Ale Zacheus nejen, že byl malý, ale byl také osamocený, nikdo ho neměl rád, neměl žádné přátele. Přichází Ježíš a stane se, co nikdo nečekal, nejméně Zacheus. Ježíš […]

Lotr na pravici

Nemá vlastní jméno, přesto jeho tvář patří v dějinách křesťanského umění k nejzobrazovanějším. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. Ve skutečnosti jej řecký originál evangelia podle Lukáše připomíná v úryvku, který se čte o slavnosti Krista Krále (23,35–43), stejně jako jeho kolegu, ukřižovaného spolu s Ježíšem, výrazem kakúrgos – „zločinec“, kterým se zřejmě běžně označovali protiřímští revolucionáři. Tím se vysvětluje, proč byl odsouzen k ukřižování, způsobu popravy […]

Návod k duchovní četbě

Modli se před četbou podle možnosti a pak: Vezmi a čti pomalu a rozvážně a snaž se nalézt větu, která tě jako Boží slovo  zvláštním způsobem oslovuje. Rozjímej a uvažuj přečtené, co by mělo znamenat a ulož do srdce a uvažuj, co tě zvláště zasáhlo. Mluv s Bohem o tom, co ti vstoupilo do srdce a pokus se o vzájemný rozhovor jako přítel s přítelem. Pozvedni svoje srdce k Bohu, spočívej u něj v pokoře, oddanosti a klanění. Nebo: […]

« Starší články Novější články »