Petrů Mons. Vladimír 6.10.1920 – 15.5. 2002

         Narodil se 6. 10. 1920 v Senici na Hané, na kněze byl vysvěcen 29. 7. 1945 v Brně. Jako kněz působil ve farnostech Loděnice, Pavlov u Mikulova, Klentnice, Račice, Dolní Dunajovice, Radešínská Svratka, Brno-Židenice a od 1. 11. 1978 v Domašově, do r. 1996 byl navíc děkanem rosickým. Zemřel 15. 5. 2002 v Novém Městě na Moravě, pohřben 25. 5. 2002 v Radešínské Svratce. Byl v SMC.   Při oslavě jeho 75. narozenin jsem se pozeptal, jaká byla jeho cesta ke kněžství. Začal vyprávět: Můj tatínek měl hospodu a já jsem […]

Nováček Vladimír

Zemřelý  mikulovský  probošt,  doktor  Vladimír Nováček, potkal  jednou  cestou do obchodu ženu, která ho zastavila, a povídá:  „Pane probošte, vy se pořád usmíváte, vy musíte něco vědět…!“ „Ano, vím,“ odpověděl pan probošt. „A co? Co víte?“ Pan probošt se k ní naklonil a důvěrným hlasem jí sdělil své tajemství: „Pán Ježíš vstal z mrtvých!“

Krátký Stanislav.

Narodil se v Brně- Zábrdovicích 11.11.1922. Po vystudování teologie a filosofie byl vysvěcen biskupem Karlem Skoupým v Brně 5.7.1946. Působil jako kaplan v Žarošicích, posléze v Brně – Řečkovicích a Brně – Husovicích kde navázal na výjimečného teologa u profesora Pecky.V roce 1956 byl přeložen do Žerotic. V roce 1958 byl obviněn z protistátní činnost a odsouzen na tři roky vězení. Trest si odpykával ve Valdicích.. Po propuštění na základě amnestie pracoval jako jeřábník na různých stavbách. Při […]

Soukup Josef 17.5.1914 – 20.10.1989 „Velký náčelník“

Josef Soukup se narodil 17.5.1914 v Jakubově, kněžské svěcení přijal 5.7.1938 v Brně. Působil v Olejnici, Žatčanech, Šlapanicích, Tvarožné, jako ekonom v kněžském alumnátě v Brně…… N a Starém Brně, v Brně Králově Poliv Pnských Dubénkách, v Brně na Petrově, v Drnholci, Žďárci a v Dolních Loučkách. Zemřel 20. října 1989v Dolních Loučkách, kde byl pohřben.   Poznal jsem „Velkého náčelníka“v jarních měsících šedesátého osmého roku. Pracoval jsem tehdy ještě ve Zbrojovce a připravoval jsem se do semináře. Po práci jsem chodil na „Služby“ […]

Vavříček František– „co nadáváš?“

Nejhezčí vzpomínka na tohoto kněze je z doby, kdy jsem byl v Jedovnicích kaplanem. Bylo to moje první místo. Seděli jsem u večeře, když nešikovně zatáhl  za  svod  pokojové televizní antény, která stála na kredenci. Ta se převrátila a pádem kosila všechno, co stálo kolem:  porcelánové figurky, tranzistorové rádio… zůstala jen nevídaná  spoušť. Pan farář nad tím chvíli nešťastně a provinile  stál, a potom si nahlas položil otázku: Byl to hřích? A vítězoslavně  si  odpověděl: […]

Arnolec – 100 výročí narození

Úvod ke mši:   Na mnoha místech se člověk setkává s tím, že ty rány ještě nejsou zaceleny, protože nebylo litováno, často nebylo ani odpuštěno, nebylo dáno zadost spravedlnosti v mnoha věcech a práva a protože ještě trpí lidé ztrátou svých blízkých nebo svého domova. Nechci to rozebírat. Chtěl bych, aby prožili tuto mši svatou s prosbou za všechny, kdo jakýmkoli způsobem trpí: pro svou víru, pro svoje přesvědčení, pro barvu pleti nebo pro cokoli […]

Václav Drbola -2012 výročí popravy

Je třeba splácet dluh úcty a vděčnosti těm, kteří byli připraveni nejen o život, ale i o čest a dokonce i o důstojný pohřeb jen proto, že s pokojnou neústupností stáli na svém místě, když světlem víry rozpoznali v lákavé návnadě slibovaného blahobytu jed závisti a nenávisti. Václavův křestní patron sv. Václav nepodlehl nenávisti vůči svému bratru – i když přišel o život, přece život nepohrál. Církev už 2000 roků hlásá sociální spravedlnost, stačí si přečíst list […]

100 let P. Buly

Drazí obyvatelé a věřící v Lukově a všichni shromáždění. Pandemie přesunula hlavní vzpomínku na 100 let Vašeho rodáka na pozdější dobu, takže se neúčastním osobně, chci být však  účasten aspoň tímto pozdravem. Chceme se dnes vrátit k tomu, co se odehrálo ve zdejším kostele právě před sto lety. Kmotři přinesli do chrámu právě narozeného chlapečka a a nebeský Otec rukama kněze, lijícího vodu na tu malou hlavičku, jej přijímal za své dítě: Jene, Já tě křtím ve […]

Lukov 18.5.2019 – výročí popravy P. Jana Buly

Českoslovenští biskupové v pastýřském listě píší: „Museli bychom se před vámi cítit zahanbeni, kdybychom si nepočínali jako pastýři, kteří jsou v zájmu spásy ochotni dát i svůj život za své ovce, nýbrž jako pastýři najatí, kteří své stádce v době nebezpečí zrádně opouštějí. Zůstaňte věrni Svatému otci, který na vás myslí. Zůstaňte věrni svým biskupům, kteří s vámi trpí, a nedejte se zviklat ani tehdy, kdyby k vám už nemohl proniknout jejich hlas. Církev je nezničitelná a […]

Pozvání k obřadům Svatého týdne

Svaté třídení je nejcennější duchovní obnova vytvořená Duchem Svatým a pořádaná církví pro všechny. Jsou to, bohužel, nedoceněné exercicie, které nás vtahují do božského prostředí utvářeného zpřítomněním klíčových událostí záchrany člověka z prokletí hříchu. Božská tajemství, neproniknutelná rozumem, vstupují do naší bytosti i do našeho společenství všemi póry a smysly těla, všemi schopnostmi duše. Kdo prožije dobře tyto dny, získává obrovské bohatství pro celý rok. Zelený čtvrtek – „Spojila nás všechny láska Krista Pána…“ Tato antifona […]

« Starší články Novější články »