Nováček Vladimír

Zemřelý  mikulovský  probošt,  doktor  Vladimír Nováček,

potkal  jednou  cestou do obchodu ženu, která ho zastavila, a

povídá:  „Pane probošte, vy se pořád usmíváte, vy musíte něco

vědět…!“

„Ano, vím,“ odpověděl pan probošt.

„A co? Co víte?“

Pan probošt se k ní naklonil a důvěrným hlasem jí sdělil

své tajemství: „Pán Ježíš vstal z mrtvých!“

Napsat komentář