Navrkal Josef Mons. 25.1.1912 – 15.3.2003

Narodil se 25. 1. 1912 ve Vídni (v Rakousku), na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1936 v Brně. Působil jako kaplan v Mikulově, jako kooperátor v Modřicích, na Moravci a v Mutěnicích. V r. 1942 byl jmenován vikářem a po­sléze i farářem při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Na přelomu let 1949/50 strávil půl roku ve vazbě a po amnestii se vrátil do Brna. V r. 1954 ho úřady prohlásily za nespolehlivého a byl přeložen do Hodonic.
V r. 1957 byl odsouzen za podvracení republiky, trest vykonával v uranových dolech na Bitízu a ve sklárnách ve Valdicích. Po amnestii v r. 1960 nesměl vykonávat kněžskou službu a až do r. 1969 byl pracovně nasazen; v letech 1966 – 69 vypomáhal v duchovní správě v Prosiměřicích, Těšeticích, Popicích u Znojma, Konicích, Únanově a Vranovské Vsi. Poté byl ustanoven administrátorem v Olbramkostele a od r. 1978 výpomocným duchovním ve Starém Hobzí. Od r. 1993 až do smrti byl farářem a duchovním správcem sester františkánek
v Lechovicích. V roce 2000 ho papež jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti s právem užívat  titul “Mons.”. Zemřel 15. 3. 2003 v nemocnici ve Znojmě, pohřben 22. 3. 2003 ve Znojmě. Byl v SMC.

 

Začátkem padesátých let, kdy se vše sovětské dávalo za vzor, reagoval na ateistickou propagandu z kazatelny na Petrově: Četl jsem v jedné brožuře, že se v Sovětském Svazu nedaří přesvědčit věřící, aby se zřekli své víry. Všude vidíte: Sovětská žena – náš vzor, sovětští horníci –  náš vzor… A já vám říkám: Sovětský věřící – náš vzor. Není divu, že musel z Brna pryč.

Napsat komentář