Návod k duchovní četbě

Modli se před četbou

podle možnosti a pak:

Vezmi a čti
pomalu a rozvážně a snaž se nalézt větu, která tě jako Boží slovo  zvláštním způsobem oslovuje.

Rozjímej a uvažuj

přečtené, co by mělo znamenat a ulož do srdce a uvažuj, co tě zvláště zasáhlo.

Mluv s Bohem

o tom, co ti vstoupilo do srdce a pokus se o vzájemný rozhovor jako přítel s přítelem.

Pozvedni svoje srdce k Bohu,

spočívej u něj v pokoře, oddanosti a klanění.
Nebo:

Jdi a jednej:

Vezmi sebou Boží slovo, které ti Pán zvláště vložil do srdce a proměň je prostě ve skutek – vždy a všude. Pak se pro tebe stane slovem života.

Ukonči modlitbou

podle okolností.

Modlitby k Lectio divina
 

Modlitba před začátkem četby:

Pane, náš Bože, Ty, světlo slepých, Ty sílo silných, neuzavírej před námi  tajemství svého slova, když  klepeme. Zjev nám svá tajemství.

 

Nebo:

Duchu moudrosti,veď nás k plnosti. Dosvědči našemu duchu, že jsme Boží děti; dovol nám zakusit a ocenit bohatství božské milosti, abychom ji v sobě poznali a okusili v tom, že budeme naplněni pravou duchovní radostí a tvou božskou útěchou. Ty zakládáš hlubiny božství;

Daruj nám hluboké vnitřní poznání Boha, abychom k němu přilnuli celým srdcem a byli s ním jedno. Amen.

 

Modlitba po četbě:

Prosíme tě, ó, Pane, předcházej naše jednání svým vnuknutím a provázej je svou pomocí, aby všechny naše modlitby a jednání vždy s tebou začínaly a jako s tebou začínají, také skrze tebe byly naplněny. Amen.

 

Nebo:

Pane, pronikni naše ledví i srdce ohněm Ducha Svatého, abychom ti sloužili s neposkvrněným tělem a líbili se ti čistotou srdce. Amen.

Napsat komentář