Interviev s Třemi králi

 

Ne každý den dostane někdo k mikrofonu tři krále. Našemu reportérovi se to podařilo. Zde je interview s Kašparem, Melicharem a Baltazarem.

 

Otázka: Milí svatí Tři Králové, vy jste byli přitom, jak to všechno v Betlémě začalo.

 

Kašpar: Sledovali jsme hvězdu a to se nám vyplatilo. Mohli jsme se setkat s Božím Synem, kterého Otec daroval lidem a odevzdat mu své dary. Nikdy nepřestaneme lidem vyprávět. o tomto úžasném a vzácném setkání.

 

Otázka: Nevypadáte na dva tisíce roků, co vás udrželo mladými?

 

Melichar: Lidé na nás stále mysleli, ale teprve po tisíci letech, ve středověku, se zrodila myšlenka koledníků. A pak to trvalo zase skoro tisíc let, než tento zvyk dostal nynější význam.

 

Otázka: Dnes vyprávíte o narození Ježíše všem lidem v naší zemi?

 

Baltazar: Dnešní svatí Tři Králové jdou v našem jménu ode dveří ke dveřím. Se zaujetím nesou vánoční poselství o pokoji, lásce a naději nejen těm dobrým lidem, kteří přispějí svými dary, ale také těm, kterým může Charita pomoci – u nás doma i v cizině.

Melichar: Správně, moji královští kolegové, dary tříkrálových koledníčků se může pomoci mnoha lidem, např……………….

 

Otázka:  Takže v myšlence přinášet při Vaší návštěvě dary jste dostali důstojné následovníky?

 

Kašpar: Jsme na to velice hrdí, že děti dále nesou naše dědictví. Jen si to zkuste představit: 40.000 dětí odloží v době svého volna Game Boy, nechají ležet lyže a ukazují nám dospělým, jak může fungovat přátelské společenství a jak mnoho lidí různých názorů může společně vytvářet lepší svět. Vždyť jenom v loňském roce věnovali lidé dobré vůle více než 60 milionů korun!

Napsat komentář