Archivev | Publikace

Panenství pro nebeské království

Nedávno jsme četli v breviáři ze života sv. Antonína, jak přišel do kostela, právě když se četlo, jak Pán říká onomu bohatému mladíkovi: Chceš-li být dokonalý, jdi a prodej všechno, co máš a rozdej to chudým. Pak přijď a následuj mě a budeš mít poklad v nebi.“ Antonína hned napadlo, že to byl sám Bůh, kdo mu připomněl příběh o svatých a že to, co se četlo, patřilo vlastně jemu. To, že tu jsme, svědčí o tom, […]

Trnavská novéna 2017

V tomto jubilejním roce stého výročí zjevení P. Marie ve Fatimě nás shromáždila k této novéně Mariina starostlivá mateřská láska. Ústředním tématem  novény je část apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia, jejíž podstatou je zaměřený pohled na svatou rodinu. Je to odkaz fatimské Panny Marie pro dnešní rodiny a dnešní manželství. Mohlo by nás napadnout co nového by se dalo ještě říci o manželské lásce a o rodinném soužítí? Vždyť už jsme toho tolik o tom slyšeli […]

Přednáška z kongresu o Božím milosrdenství – Slavkovice 2011

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ A DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA   Vztah mezi Boží spravedlností a Božím milosrdenstvím   Boží spravedlnost a Boží milosrdenství jsou dva nedílné projevy Boží lásky, která miluje člověka pro něho samého. Milosrdenství je projev Boží věrnosti k tomu, co stvořil. Je to udělení milosti ze soucitu s trpícím stvořením. Už první zpráva o Božím milosrdenství spojuje spravedlnost s milosrdenstvím. Bůh vyhlašuje trest jako důsledek oddělení se člověka od Boha, který je Život ale hned […]

Sešívané srdce

ŹIVOT JE…   Nedávno mne zaujal nápis, který nechala  Matka Tereza napsat na hospic pro nemocné AIDS v New Yorku: Život je krásný, obdivuj ho! Život je dobrý, vychutnávej ho! Život je sen, uskutečni ho! Život je pozvání, přijmi je! Život je povinnost, vyplň ji! Život je hra, hraj ji! Život je vzácný, zacházej s ním pečlivě! Život je bohatství, opatruj je! Život je hádanka, vyřeš ji! Život je píseň, zpívej ji! Život  je boj, pusť se […]

Přichází Král

ŹIVOT JE…   Nedávno mne zaujal nápis, který nechala  Matka Tereza napsat na hospic pro nemocné AIDS v New Yorku: Život je krásný, obdivuj ho! Život je dobrý, vychutnávej ho! Život je sen, uskutečni ho! Život je pozvání, přijmi je! Život je povinnost, vyplň ji! Život je hra, hraj ji! Život je vzácný, zacházej s ním pečlivě! Život je bohatství, opatruj je! Život je hádanka, vyřeš ji! Život je píseň, zpívej ji! Život  je boj, pusť se […]