Archivev | Portréty kněží

Tyl Arnošt OPraem. 26.11.1915 – 12.10.1995

Narodil se 26.listopadu 1915 v Cakově u Litovle. Do premonstrátského řádu vstoupil v Nové Říši v roce 1939, v roce 1943 složil slavné sliby a 29. července 1945 byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil v Brně –  Zábrdovicích a Brně –  Židenicích mimo 18 let, po které mu byl odňat státní souhlas. V té době pracoval v kamenolomu maloměřické cementárny. Celý životž zasvětil výchově mládeže ve skautské organizaci. Jeho odkaz před smrtí vedoucím skautů: „Nikdy nelitujte, co jste udělali pro mládež, […]

Bradáč Josef ThDr. 12.5.1920 – 28.2.1986

Narodil se 12. května 1920 ve Velkém Meziříčí a po gymnaziálních a bohosloveckých studiích byl vysvěcen na kněze 29. července 1945 v Brně olomouckým světícím biskupem Dr. Stanislavem Zelou.. Kněžskou službu vykonával jako kaplan v Troubelu, v Brně – Komíně a jako administrátor ve Zbýšově u Brna. V roce 1965 získal doktorát teologie a v roce 1969 studiem na liturgickém institutu v Trevíru diplom z vědy o liturgii a byl roku 1970 ustanoven učitelem tohoto teologického oboru na pobočce CM fakulty v Olomouci […]

Pecka Dominik k.8.1895 Čejkovice – 1.5.1981 Moravec

Po studiích na gymnáziu v Kyjově a na klasickém gymnáziu v Brně (1914) byl přijat do kněžského semináře v Brně (1914–18) a po jeho úspěšném absolvování byl 5. 7. 1918 vysvěcen na kněze (potřeboval k tomu biskupský souhlas, protože ještě nedosáhl předepsaných 24 let života). Nastoupil nejprve do duchovní správy (v l. 1918–26 působil jako kaplan v Tuřanech u Brna, Loděnicích, Brně-Zábrdovicích), poté se na doporučení představených rozhodl pro pedagogickou službu. Po složení předepsaných zkoušek […]

Navrkal Josef Mons. 25.1.1912 – 15.3.2003

Narodil se 25. 1. 1912 ve Vídni (v Rakousku), na kněze byl vysvěcen 5. 7. 1936 v Brně. Působil jako kaplan v Mikulově, jako kooperátor v Modřicích, na Moravci a v Mutěnicích. V r. 1942 byl jmenován vikářem a po­sléze i farářem při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Na přelomu let 1949/50 strávil půl roku ve vazbě a po amnestii se vrátil do Brna. V r. 1954 ho úřady prohlásily za nespolehlivého a byl přeložen do Hodonic. V r. 1957 byl […]

Moštěk Karel

Poznal jsem Karla po nástupu do semináře v Olomouci na podzim roku 1968. Prožili jsme spolu na jednom pokoji celých pět let. Moje první vzpomínka se poutá ke dni, kdy jsme přijímali obřad tonzury, kterým byl tehdy klerik uváděn do stavu. duchovních. Ačkoli byl o deset let starší, nebyl dosud biřmován. Ukazoval nám starý biřmovací lístek z roku 1943, na němž byla poznámka: „Biřmování se nekonalo pro smrt biskupa. Jednalo se o Pana biskupa Josefa Kupku, který […]

Opálka Otto 19.8.1915 Brno – 30.10.1988 Mašovice

Studoval na lékařské fakultě Masarykovy university, v roce 1945 dosáhl titul MUDr. Jako lékař působil ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na interním oddělení a v diabetologické poradně. V létech 1960-1968 byl vězněn v Leopoldově a na Mírově.  Byl odborníkem v léčení cukrovky, ale na udání kolegy – kariéristy se dostal v padesátých létech do vězení. V Leopoldově byl přítomen jako lékař svaté smrti blahoslaveného biskupa Leopolda Gojdiče. Po propuštění pracoval jako řadový lékař a v roce 68 se dostal do semináře. […]

Petrů Mons. Vladimír 6.10.1920 – 15.5. 2002

         Narodil se 6. 10. 1920 v Senici na Hané, na kněze byl vysvěcen 29. 7. 1945 v Brně. Jako kněz působil ve farnostech Loděnice, Pavlov u Mikulova, Klentnice, Račice, Dolní Dunajovice, Radešínská Svratka, Brno-Židenice a od 1. 11. 1978 v Domašově, do r. 1996 byl navíc děkanem rosickým. Zemřel 15. 5. 2002 v Novém Městě na Moravě, pohřben 25. 5. 2002 v Radešínské Svratce. Byl v SMC.   Při oslavě jeho 75. narozenin jsem se pozeptal, jaká byla jeho cesta ke kněžství. Začal vyprávět: Můj tatínek měl hospodu a já jsem […]

Nováček Vladimír

Zemřelý  mikulovský  probošt,  doktor  Vladimír Nováček, potkal  jednou  cestou do obchodu ženu, která ho zastavila, a povídá:  „Pane probošte, vy se pořád usmíváte, vy musíte něco vědět…!“ „Ano, vím,“ odpověděl pan probošt. „A co? Co víte?“ Pan probošt se k ní naklonil a důvěrným hlasem jí sdělil své tajemství: „Pán Ježíš vstal z mrtvých!“

Krátký Stanislav.

Narodil se v Brně- Zábrdovicích 11.11.1922. Po vystudování teologie a filosofie byl vysvěcen biskupem Karlem Skoupým v Brně 5.7.1946. Působil jako kaplan v Žarošicích, posléze v Brně – Řečkovicích a Brně – Husovicích kde navázal na výjimečného teologa u profesora Pecky.V roce 1956 byl přeložen do Žerotic. V roce 1958 byl obviněn z protistátní činnost a odsouzen na tři roky vězení. Trest si odpykával ve Valdicích.. Po propuštění na základě amnestie pracoval jako jeřábník na různých stavbách. Při […]

Soukup Josef 17.5.1914 – 20.10.1989 „Velký náčelník“

Josef Soukup se narodil 17.5.1914 v Jakubově, kněžské svěcení přijal 5.7.1938 v Brně. Působil v Olejnici, Žatčanech, Šlapanicích, Tvarožné, jako ekonom v kněžském alumnátě v Brně…… N a Starém Brně, v Brně Králově Poliv Pnských Dubénkách, v Brně na Petrově, v Drnholci, Žďárci a v Dolních Loučkách. Zemřel 20. října 1989v Dolních Loučkách, kde byl pohřben.   Poznal jsem „Velkého náčelníka“v jarních měsících šedesátého osmého roku. Pracoval jsem tehdy ještě ve Zbrojovce a připravoval jsem se do semináře. Po práci jsem chodil na „Služby“ […]

« Starší články