Archivev | Portréty kněží

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze „Můj patron neměl delší život než já, a v jeho osudu se mnou tolik společného.“ Tak píše v jednom z dopisů na rozloučenou mladý kněz Jan Bula, jehož devadesáté narozeniny si dnes připomínáme. Narodil se na sv. Jana Křtitele, tentýž den dostal při křtu jeho jméno, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Lukově a farní kostel v Rokytnici, což byla jediná farnost, kde působil, je zasvěcen sv. […]