Archivev | P.Bula

Václav Drbola -2012 výročí popravy

Je třeba splácet dluh úcty a vděčnosti těm, kteří byli připraveni nejen o život, ale i o čest a dokonce i o důstojný pohřeb jen proto, že s pokojnou neústupností stáli na svém místě, když světlem víry rozpoznali v lákavé návnadě slibovaného blahobytu jed závisti a nenávisti. Václavův křestní patron sv. Václav nepodlehl nenávisti vůči svému bratru – i když přišel o život, přece život nepohrál. Církev už 2000 roků hlásá sociální spravedlnost, stačí si přečíst list […]

100 let P. Buly

Drazí obyvatelé a věřící v Lukově a všichni shromáždění. Pandemie přesunula hlavní vzpomínku na 100 let Vašeho rodáka na pozdější dobu, takže se neúčastním osobně, chci být však  účasten aspoň tímto pozdravem. Chceme se dnes vrátit k tomu, co se odehrálo ve zdejším kostele právě před sto lety. Kmotři přinesli do chrámu právě narozeného chlapečka a a nebeský Otec rukama kněze, lijícího vodu na tu malou hlavičku, jej přijímal za své dítě: Jene, Já tě křtím ve […]

Lukov 18.5.2019 – výročí popravy P. Jana Buly

Českoslovenští biskupové v pastýřském listě píší: „Museli bychom se před vámi cítit zahanbeni, kdybychom si nepočínali jako pastýři, kteří jsou v zájmu spásy ochotni dát i svůj život za své ovce, nýbrž jako pastýři najatí, kteří své stádce v době nebezpečí zrádně opouštějí. Zůstaňte věrni Svatému otci, který na vás myslí. Zůstaňte věrni svým biskupům, kteří s vámi trpí, a nedejte se zviklat ani tehdy, kdyby k vám už nemohl proniknout jejich hlas. Církev je nezničitelná a […]

P.Jan Bula – mučedník věrnosti církvi

Prezentace ke stažení

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze „Můj patron neměl delší život než já, a v jeho osudu se mnou tolik společného.“ Tak píše v jednom z dopisů na rozloučenou mladý kněz Jan Bula, jehož devadesáté narozeniny si dnes připomínáme. Narodil se na sv. Jana Křtitele, tentýž den dostal při křtu jeho jméno, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Lukově a farní kostel v Rokytnici, což byla jediná farnost, kde působil, je zasvěcen sv. […]