Archivev | Liturgický rok

Lotr na pravici

Nemá vlastní jméno, přesto jeho tvář patří v dějinách křesťanského umění k nejzobrazovanějším. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. Ve skutečnosti jej řecký originál evangelia podle Lukáše připomíná v úryvku, který se čte o slavnosti Krista Krále (23,35–43), stejně jako jeho kolegu, ukřižovaného spolu s Ježíšem, výrazem kakúrgos – „zločinec“, kterým se zřejmě běžně označovali protiřímští revolucionáři. Tím se vysvětluje, proč byl odsouzen k ukřižování, způsobu popravy […]

Zakončení Roku víry – Krista Krále 2013

Dnešní evangelium nás přivádí na Kalvarii. Pilát nechal na kříž přibít nápis: Ježíš Nazaretský, král Židů. Udělal na výsměch Veleknězi a veleradě. Ale jako představitel Římské říše vlastně tímto  úředním vyhlášením ve třech řečech vyhlásil Ježíše za krále. Pod křížem stojí Ježíšovi nepřátele a posmívají se mu. A pak jsou tam Ježíšovi přátelé a učedníci, šokovaní a vystrašení. Ježíš však je jen zdánlivě bezmocný – jeho moc je jiná. On je králem ne přesto, ale […]

33. neděle v mezidobí – C – rozhlasová homilie ČR 2

Když Pán Ježíš předpověděl, že z celého chrámu nezůstane kámen na kameni, učedníci to pochopili tak, že mluví o konci světa, protože Židé si nedovedli představit, že by tento chrám, který byl pro ně zdrojem jistoty, mohl zaniknout dříve. Proto se ptají na dobu a znamení. Ježíš uvádí znamení konce, ale zároveň upozorňuje, že to ještě nebude konec. Tato znamení nejsou časovým určením, ale připomínkou pomíjejícnosti. První šedivý vlas, uschlý strom na zahradě, smrt přítele při […]

2. neděle postní – Homilie o církvi

„Tvého potomstva bude jako písku na břehu moře, jako hvězd na obloze, které nikdo nespočítá.“ Tento dnešní úryvek je potvrzením dřívějšího Hospodinova příslibu Abrahamovi, že v jeho jménu budou požehnány všechna pokolení země. Můžeme si představit, jak před námi prochází obrovský zástup lidí ze všech národů a jazyků a ze všech dob, který vlastně zahrnuje církev. Tento zástup je totiž na cestě. Svatý Pavel říká v dnešním úryvku z listu Filipanům: „My máme svou vlast v […]

Rok křtu

Powerpointová prezentace zde

Cesta liturgickým rokem

CESTA  LITURGICKÝM  ROKEM   Liturgický rok tak, jak se po dlouhá staletí utvářel a jak je v církvi prožíván, je něčím víc, než zachováváním starobylých zvyků a náboženských obřadů. Není ani pouhým vzpomínáním na to, co se odehrálo od okamžiku vtělení přes Ježíšovo narození, jeho veřejné působení, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání až po seslání Ducha Svatého. Tak jako Otec poslal Krista, tak Kristus poslal apoštoly a naplnil je Duchem Svatým. Skrze něho je dále přítomen ve […]

Křížová cesta Hluboké Mašůvky

Pilát říká Ježíšovi: Nevíš, že mám moc… Ale ve skutečnosti se bojí Židů a jedná tak, aby si udržel své postavení. Ježíš se podřizuje Pilátově moci, ale připomíná mu, že mu byla svěřena shůry, že je tedy pouze správcem a bude z ní jednou skládat účty Korupce a populismus jsou i dnes problémem dnešních politiků. Je třeba se za ně modlit a nevyužívat ani v malém jejich lidské slabosti pro nějaké výhody. I jejich duše […]

Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně

Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než dekoratérka. Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl, ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než kuchařka. Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy v domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, ale neměla lásku ke své rodině, […]

Svaté třídění

SVATÉ TŘÍDENÍ Jádrem celého církevního roku a vrcholem  křesťanské liturgie je slavnost tří velikonočních dnů – utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. Už svatý Augustin mluví o svatém triduu Ukřižovaného, Pohřbeného a Vzkříšeného. Zelený čtvrtek a Velký pátek nejsou přípravou na Velikonoce, ale jsou  součástí jediného velikého svátku, jsou už Velikonocemi. Tvoří jednu událost, která  začíná Ježíšovým vydáním se pod podobou chleba a vína při Poslední večeři, naplněným na Kalvarii a dovršeným zmrtvýchvstáním. Od středověku až […]