Author Archives

Přichází Král

ŹIVOT JE…   Nedávno mne zaujal nápis, který nechala  Matka Tereza napsat na hospic pro nemocné AIDS v New Yorku: Život je krásný, obdivuj ho! Život je dobrý, vychutnávej ho! Život je sen, uskutečni ho! Život je pozvání, přijmi je! Život je povinnost, vyplň ji! Život je hra, hraj ji! Život je vzácný, zacházej s ním pečlivě! Život je bohatství, opatruj je! Život je hádanka, vyřeš ji! Život je píseň, zpívej ji! Život  je boj, pusť se […]

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze „Můj patron neměl delší život než já, a v jeho osudu se mnou tolik společného.“ Tak píše v jednom z dopisů na rozloučenou mladý kněz Jan Bula, jehož devadesáté narozeniny si dnes připomínáme. Narodil se na sv. Jana Křtitele, tentýž den dostal při křtu jeho jméno, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Lukově a farní kostel v Rokytnici, což byla jediná farnost, kde působil, je zasvěcen sv. […]

Arnolec – P.Josef Toufar

Úvod ke mši:   Ne mnoha místech se člověk setkává s tím, že ty rány ještě nejsou zaceleny, protože nebylo litováno, často nebylo ani odpuštěno, nebylo dáno zadost spravedlnosti v mnoha věcech a práva a protože ještě trpí lidé ztrátou svých blízkých nebo svého domova. Nechci to rozebírat. Chtěl bych, aby prožili tuto mši svatou s prosbou za všechny kdo jakýmkoli způsobem trpí: pro svou víru, pro svoje přesvědčení, pro barvu pleti nebo pro cokoli […]

Toufar Josef

             Spisovatel Jan Čep, který unikl vězení jen tím, že emigroval do Francie v knížečce „Poutník na zemi“ s nostalgií člověka, který se nemůže vrátit domů: „Dětství je pro mnoho, ba snad pro většinu lidí, něčím víc, než pouhým začátkem fysického života, ba mnohem víc, než začátkem osobního  vědomí, souvislé paměti. Je to místo v čase – a zároveň často určité místo na zemi, které nosím ustavičně s sebou, které je jaksi […]

Toufar Josef

Zdroj: Mladá fronta Dnes Datum vydání: 14.3.2009 Odkaz: http://www.idnes.cz/ Ročník: 20 Číslo: 62 Strana: 3 Autor: ROMAN STREICHSBIER Rubrika: Vysočina Mutace: Vysočina Pořadí: 2 Oblast: Celostátní deníky Před skoro šedesáti lety se do Číhoště, vesničky u Ledče nad Sázavou, hrnuly davy věřících i pouhých zvědavců. Protože tehdy se tu stal „zázrak“ – číhošťský zázrak. Ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie se několikrát pohnul půlmetrový dřevěný kříž na oltáři. Poprvé o třetí adventní neděli roku 1949 […]

P.Jan Bula – mučedník věrnosti církvi

Prezentace ke stažení

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze

Homilie generálního vikáře brněnské diecéze „Můj patron neměl delší život než já, a v jeho osudu se mnou tolik společného.“ Tak píše v jednom z dopisů na rozloučenou mladý kněz Jan Bula, jehož devadesáté narozeniny si dnes připomínáme. Narodil se na sv. Jana Křtitele, tentýž den dostal při křtu jeho jméno, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Lukově a farní kostel v Rokytnici, což byla jediná farnost, kde působil, je zasvěcen sv. […]

Zakončení Roku víry – Krista Krále 2013

Dnešní evangelium nás přivádí na Kalvarii. Pilát nechal na kříž přibít nápis: Ježíš Nazaretský, král Židů. Udělal na výsměch Veleknězi a veleradě. Ale jako představitel Římské říše vlastně tímto  úředním vyhlášením ve třech řečech vyhlásil Ježíše za krále. Pod křížem stojí Ježíšovi nepřátele a posmívají se mu. A pak jsou tam Ježíšovi přátelé a učedníci, šokovaní a vystrašení. Ježíš však je jen zdánlivě bezmocný – jeho moc je jiná. On je králem ne přesto, ale […]

33. neděle v mezidobí – C – rozhlasová homilie ČR 2

Když Pán Ježíš předpověděl, že z celého chrámu nezůstane kámen na kameni, učedníci to pochopili tak, že mluví o konci světa, protože Židé si nedovedli představit, že by tento chrám, který byl pro ně zdrojem jistoty, mohl zaniknout dříve. Proto se ptají na dobu a znamení. Ježíš uvádí znamení konce, ale zároveň upozorňuje, že to ještě nebude konec. Tato znamení nejsou časovým určením, ale připomínkou pomíjejícnosti. První šedivý vlas, uschlý strom na zahradě, smrt přítele při […]

2. neděle postní – Homilie o církvi

„Tvého potomstva bude jako písku na břehu moře, jako hvězd na obloze, které nikdo nespočítá.“ Tento dnešní úryvek je potvrzením dřívějšího Hospodinova příslibu Abrahamovi, že v jeho jménu budou požehnány všechna pokolení země. Můžeme si představit, jak před námi prochází obrovský zástup lidí ze všech národů a jazyků a ze všech dob, který vlastně zahrnuje církev. Tento zástup je totiž na cestě. Svatý Pavel říká v dnešním úryvku z listu Filipanům: „My máme svou vlast v […]

« Starší články Novější články »