ADVENTNÍ VEČERNÍ MODLITBA

383advent

Může následovat krátké zamyšlení na uplynulým dnem (čeho lituji, zač děkuji)

Modlitba Anděl Páně

 

Četba z Božího slova toho dne nebo myšlenka např. z Průvodce adventem.

 

Modlitba naší rodiny (všichni se mohou držet za ruce)

Dobrý Bože, náš Otče,
Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili.
Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny.
Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi,
abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli si a dělali si radost.
Dej, ať jsme k sobě navzájem pozorní a neseme spolu vše dobré i zlé.
Dej, ať nás spojuje vzájemná láska, abys mohl být stále uprostřed nás.
Dej, ať všechno od Tebe i od druhých. přijímáme s vděčností.
Ukaž nám, jak může naše rodina pomáhat nemocným,
osamělým a starým lidem.
Žehnej také ostatním rodinám v naší farnosti,
zůstávej s námi  se všemi svou milostí, dobrotou,
svým slovem i požehnáním.
Panno Maria,  svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany,
přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách. Amen.

 

Rodiče i děti si navzájem křížkem na čele udělí požehnání.

Napsat komentář