ŽEHNÁNÍ PAMÁTNÍKU P. JANA BULY A VYHNANCŮ

Čtení z listu Židům (10,33-36): Jen si vzpomeňte na dřívější dny! Sotva jste byli osvíceni, už jste museli podstoupit mnohý zápas s utrpením; někteří tím, že byli před očima všech uráženi a utiskováni, jiní tím, že stáli při postižených. Vždyť jste trpěli spolu s uvězněnými a s radostí jste snesli i to, že jste byli připraveni o majetek, neboť víte, že máte bohatství lepší a trvalé. Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však […]

Svatá brána pro pracující – Znojmo 29.4.2016

V jisté společnosti jsem položil otázku: „Podmaňte si zemi!“ Kdo to řekl? Karel Marx, Vladimír Iljič Lenin nebo je to v bibli? Tipovali Karla Marxe a byli překvapeni, že těmito slova svěřil Bůh celé stvoření člověku, protože byli pod vlivem ateistické propagandy, která hlásala, že věda všechno vysvětlí a všechno dokáže a že pro Boha není v myšlení moderního člověka žádné místo. Jakoby lidská činnost byla konkurencí k Božímu stvoření. Přišli prý vědci za Pánem Bohem a říkali: „Pane […]

Pouť na sv. Kliment

150705153343poutlipuvkauntitled 188 of 188

Mons. Václav Fišer

Stojíme s úctou nad rakví kněze. V čem je nejhlubší důvod úcty ke každému knězi? Důvod naší úcty ke knězi není v jeho nadání, ani v jeho vzdělanosti, ani v jeho šikovnosti, dokonce ani v jeho horlivosti a zbožnosti, ale v tom, že je v něm zvláštním způsobem přítomen jediný Prostředník mezi nebem a zemí, Ježíš Kristus skrze svátost kněžství. Ježíš  mu dává moc jednat v jeho osobě, když říká o proměněném chlebu a víně „Toto je moje tělo, toto je kalich mé krve“ […]

Sagrada Familia-Gaudi

img_0462

Číhošť 2010

img_1734

ADVENTNÍ VEČERNÍ MODLITBA

Může následovat krátké zamyšlení na uplynulým dnem (čeho lituji, zač děkuji) Modlitba Anděl Páně   Četba z Božího slova toho dne nebo myšlenka např. z Průvodce adventem.   Modlitba naší rodiny (všichni se mohou držet za ruce) Dobrý Bože, náš Otče, Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili. Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny. Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi, abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli si […]

ŽEHNÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Žehnání vánočního stromu   Přibližuje se slavnost narození tvého Syna, kterého jsi poslal jako světlo na tento svět. Ať nám i všem, kdo budou kolem projíždět tento rozsvícený vánoční strom po celý předvánoční a vánoční čas připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácném dary vstoupí pod střechy všech příbytků v této obci i  do srdcí všech kdo pod nimi přebývají. Prosíme o to skrze téhož Krista, našeho […]

NOVÁ VOLBA

„Slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha. Jako bez světla radost mít nebude oko, patřící na všechno stvoření Boží, neb vše není ani krásné ani viditelné, tak i každá duše bez knih, neznající zákona Božího, zákona písem duchovního, zjevující ráj Boží…“ To jsou slova sv. Cyrila v předzpěvu k jeho překladu Písma, Knihy knih. Solunští bratři sv. Cyril a Metoděj od jejichž příchodu na […]

ŽEHNÁNÍ BABYBOXU

28. října jsem rád vyhověl přání ředitele hodonínské nemocnice, abych požehnal otevíraný babybox. Je to už čtyřicátý babybox v České republice. Papež Inocenc III. V roce 1198 zřídil při nemocnici Svatého Ducha v Římě nalezinec vybavený zvláštním otáčecím zařízením, zvaným torno. Byla to vlastně schránka ve zdi kláštera, do které bylo možno vložit jen dítě určité velikosti a otočením schránky je dopravit dovnitř . Mělo zachránit děti, které by jinak již svou pouhou existencí vedly […]

« Starší články